Dofinansowanie PROW2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Rozbudowa Zakładu o nowy Dział oraz infrastrukturę towarzyszącą

 

 

PROW2020UE

 

Cel operacji:

 Celem jest uruchomienie nowej produkcji w zakładzie i poprawa jakości produkowanych wyrobów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wykorzystanie instalacji   mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Planowane efekty:

 Wdrożenie nowych innowacyjnych wyrobów, podniesienie rentowności produkcji oraz zmniejszenie emisji do atmosfery CO2.

Nazwa operacji: 

 Wsparcie inwestycji.

Nazwa działania PROW 2014-2020:

 W ramach programu: wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.