2020-01-28

W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny zwraca się z zapytaniem na wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wykonaj":

1, Stacja przetwarzania termicznego UPPZ

2. Trzy zbiorniki hydrolizerów o pojemności ok. 50 m3 każdy wyposażonych w układ podawania substratu, układ przekazywania hydrolizatu do fermentorów, układ mieszania medium, układ utrzymywania warunków termicznych procesu:

3. Wyposażenie technologiczne dwóch zbiorników fermentacyjnych pojemności 1000 m3:

4. Adaptacji zbiornika gnojowicy o pojemności ok. 2000 m3 na zbiornik pofermentu,

5. Zbiornika biogazu o pojemności ok. 1500 m3

6. Zbiornika na odciek i kondensat

7. Kontenerowa stacja uzdatniania biogazu o wydajności 1000 m3/h

8. Agregat ko generacyjny o wydajności 600 kW

9. Biofiltr o wydajności 2000 m3

10. Kontener pompowo sterowniczy

Komplet wyposażenia winien stanowić funkcjonalną całość, musi być wyposażony w funkcjonalny układ rejestracji monitorowania, rejestracji danych oraz w układ sterowania procesem (w tym zdalnym).

Miejsce realizacji zamówienia: Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 35a

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 2

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3