Dofinansowanie

 

Nazwa zadania:

Optymalizacja zużycia i jakości energii elektrycznej zasilającej sprężarkę amoniakalną -30°C.

Wartość ogólna zadania: 84 100 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

44 952 zł w formie umorzenia pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 013 zł

 

 WFOSiGW Lodz

www.wfosigw.lodz.pl

Opis zakresu projektu:


Montaż aktywnego filtra harmonicznych w rozdzielni elektrycznej zasilającej sprężarkę amoniaku – 30°C. Obniżenie wartości harmonicznych ma miejsce w punkcie przyłączenia filtra, jak również w punkcie zasilania z transformatoraT3 w rozdzielni RNN 0,4 kV. Obniżenie mocy biernej przyczynia się do odciążenia transformatora, chroni kable i przewody zasilające oraz odbiorniki przyłączone do tej sieci, a także sam transformator i silniki indukcyjne. Filtr poprawia efektywność zużycia energii poprzez pełne wykorzystanie mocy czynnej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 

 

Nazwa zadania:

Instalacja solarna dla C.W.U wraz z konstrukcją wsporczą pod kolektory dla myjni samochodów chłodni Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 98 597 zł

Źródło  dofinansowana:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki, w kwocie 93 667 zł

 WFOSiGW Lodz

www.wfosigw.lodz.pl

Opis zakresu projektu:

Założone zostały kolektory celem wykorzystania energii słonecznej do podgrzewania wody.