Osiągnięcia

 
BRC
 
  BRC
Nadany przez DQS CFS Gmbh

ISO 22000:2006

 

 

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA PN-EN ISO 22000:2006
nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie

ISO 9001:2009

 

  CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2001,
Nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji