Product catalogue

nr katalogowy 6047

Beef neck and shoulder – cuboids 10x10x30 mm

Słupek wołowy z karku i łopatki. Wymiary 10x10x30 mm
Rinder Nacken und Schulter – Quader 10x10x30 mm
Говяжья шея и лопатка – соломка 10x10x30 mm