Artikel-Nr.2300
Schweine Vorderteil

Przodek wieprzowy
Pork fore-end
Отруб передней части свиной туши

Artikel-Nr. 1140
Schweineshulter 3D - ohne Knochen, ohne Schwartze, mit Eisbeinfleisch

Łopatka wieprzowa 3D – bez kości, bez skóry, z golonką
Pork shoulder 3D – boneless, rindless, with shank meat
Russian translation 2

Artikel-Nr. 1100
Schweineshulter mit Knochen, Haut und Eisbein

Łopatka wieprzowa z kością i skórą, z golonką
Pork shoulder bone in, rind on, with shank
Russian translation 4

Artikel-Nr. 1130
Schweineshulter 4D - ohne Knochen, ohne Schwartze, ohne Eisbeinfleisch

Łopatka wieprzowa 4D – bez kości, bez skóry oraz bez golonki
Pork shoulder 4D – boneless, rindless, without shank meat
Russian translation 3

Artikel-Nr. 900
Schweinenacken mit Knochen

Kark wieprzowy z kością
Pork collar, bone in
Шея cвиная на кости

Artikel-Nr. 710
Schweine Vordereisbein mit Knochen und Haut

Golonka wieprzowa przednia z kością, ze skórą
Front shank, bone in, with rind
Передняя рулька свиная на кости, в шкуре

Artikel-Nr. 920
Schweinenacken ohne Knochen

Kark wieprzowy bez kości
Pork collar, boneless
Шея свиная – безкостная

Artikel-Nr. 1920
Schweinebacken - Quadrat

Podgardle wieprzowe ze skórą – kwadrat
Pork shoulder chap – square cut
Щековина свиная – квадрат

Artikel-Nr. 1930
Schweinebacken - mit Schwarte

Podgardle wieprzowe ze skórą – trójkąt
Pork shoulder chap and jowl – with rind
Щековина свиная в шкуре – треугольный разрез

Artikel-Nr. 1300
Schweinemittelstück mit Knochen und Schwarte

Środek wieprzowy z kością i ze skórą
Pork middles – bone in, rind on
Cредняя часть cвиная, с костью, в шкуре

Artikel-Nr. 1910
Schweinebacken - entschwartet

Podgardle wieprzowe bez skóry – trójkąt
Pork shoulder chap and jowl – rindless
Щековина свиная без шкуры – треугольный разрез

Artikel-Nr. 1340
Schweinemittelstück, ohne Knochen, mit Schwarte – Rippen gezogen

Środek wieprzowy bez kości, ze skórą – żebro łuskane
Pork middles, boneless, rind on – single ribbed
Средняя част свиная, бескостная, в шкуре – листовая обрезка ребер

Artikel-Nr. 2400
Schweinekotelett, ohne Nacken, ohne Filet

Schab wieprzowy z kością, bez skóry, bez tłuszczu
Pork loin, bone in, rindless, without fat
Корейка свиная, на кости, без шкуры

Artikel-Nr. 2420
Schweinelachs mit Knochenkette, ohne Bauchkette

Schab wieprzowy bez kości, z jednym warkoczem
Pork loin, boneless, belly chain off
Корейка свиная, бескостная, без цепочки

Artikel-Nr. 2490
Schweinelachs mit beiden Ketten

Schab wieprzowy bez kości, z dwoma warkoczami
Pork loin, boneless, rindless, both chains on
Корейка свиная, бескостная, с цепочками

JESTEŚMY UPRAWNIENI
DO SPRZEDAŻY
W PONAD120 KRAJACH

Posiadamy uprawnienia eksportowe do sprzedaży naszych produktów na prawie wszystkich kontynentach. ZOBACZ LISTĘ KRAJÓW