Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia - instalacja do przetworzenia UPPZ


Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia - Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ważne do dnia 2020-01-10, zamieszczonego na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej inwestora www.foodservice.pl "Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą" wpłynęły trzy oferty. Wszystkie spełniały warunki merytoryczne.

Komisja w składzie:
  • Marek Czerniej
  • Waldemar Grochal
  • Piotr Sypuła

Dokonała oceny otrzymanych ofert.
 
  1. WOLF SYSTEM Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śl. ul. Budowlana 17 (liczba punktów 100 / I miejsce)
  2. GETMAR Usługi Remontowo - Budowlane 97-200 Tomaszów Maz. ul. Dz. Polskich 14a (liczba punktów 94 / II miejsce)
  3. FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul. Rataja 16 (liczba punktów 90 / III miejsce)

Komisja rekomenduje zawarcie umowy na wykonanie prac z firmą WOLF SYSTEM Sp. z o.o.

zobacz również