Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia - Rozbudowa zakładu mięsnego Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ


Informacja o wyniku postępowania ogłoszenia - ROZBUDOWA ZAKŁADU MIĘSNEGO FOOD SERVICE SP. Z O.O. O INSTALACJĘ DO PRZETWARZANIA UPPZ W OPARCIU O PROCES ENDOTERMICZNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, ważne do dnia 2020-02-20, zamieszczonego na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej inwestora www.foodservice.pl "ROZBUDOWA ZAKŁADU MIĘSNEGO FOOD SERVICE SP. Z O.O. O INSTALACJĘ DO PRZETWARZANIA UPPZ W OPARCIU O PROCES ENDOTERMICZNY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" wpłynęła oferta, która spełniała warunki merytoryczne.

Komisja w składzie:
  • Marek Czerniej
  • Waldemar Grochal
  • Piotr Sypuła

Wpłynęła jedna oferta.

Komisja dokonała oceny otrzymanej oferty.

Komisja rekomenduje zawarcie umowy na wykonanie prac z firmą PROEKO Artur Ratajczak.

zobacz również