Instalacja przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny


W związku z planowaną rozbudową zakładu o instalację przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny zwraca się z zapytaniem na wykonanie w procedurze „zaprojektuj i wykonaj":
 
  1. Stacja przetwarzania termicznego UPPZ
  2. Trzy zbiorniki hydrolizerów o pojemności ok. 50 m3 każdy wyposażonych w układ podawania substratu, układ przekazywania hydrolizatu do fermentorów, układ mieszania medium, układ utrzymywania warunków termicznych procesu:
  3. Wyposażenie technologiczne dwóch zbiorników fermentacyjnych pojemności 1000 m3:
  4. Adaptacji zbiornika gnojowicy o pojemności ok. 2000 m3 na zbiornik pofermentu,
  5. Zbiornika biogazu o pojemności ok. 1500 m3
  6. Zbiornika na odciek i kondensat
  7. Kontenerowa stacja uzdatniania biogazu o wydajności 1000 m3/h
  8. Agregat ko generacyjny o wydajności 600 kW
  9. Biofiltr o wydajności 2000 m3
  10. Kontener pompowo sterowniczy

Komplet wyposażenia winien stanowić funkcjonalną całość, musi być wyposażony w funkcjonalny układ rejestracji monitorowania, rejestracji danych oraz w układ sterowania procesem (w tym zdalnym).

Miejsce realizacji zamówienia: Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 35a

Informacji na temat szczegółów zakresu robót udzielać będzie Marek Czerniej Tel 601332407, mail cm@foodservice.pl.

Pliki do pobrania:

zobacz również