Jesteśmy bardziej EKO!
Uruchomiliśmy biogazownię.


Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 


Wartość projektu:
12 189 763,69 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
4 571 000,00 PLN
Planowany termin uruchomienia instalacji:
31 marzec 2021 rokW 2021 r. uruchomiliśmy instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zlokalizowana jest przy Zakładach Mięsnych Food Service Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej. 
Działalność biogazowni polega na przetwarzaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w energię elektryczną i cieplną. Dodatkowo powstaje bogaty w azot poferment,  który stanowi doskonały naturalny nawóz wykorzystywany do uprawy pól. Proces produkcji biogazu odbywa się beztlenowo, w hermetycznie zamkniętych zbiornikach. 
Instalacja biogazowni składa się z następujących elementów: instalacji termicznego przetwarzania UPPZ, fermentatorów, zbiornika biogazu, biofiltra oraz agregatu kogeneracyjnego. Moc instalacji to 1 MW, w tym moc agregatu kogeneracyjnego - 0,6MW. 
Cele projektu:
- spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 6647,24 Mg CO2/rok,
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 9654,71 GJ/rok,
- realizacja polityki obiegu zamkniętego,
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego zakładu.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowychzobacz również