Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą


Food Service Sp. z o.o. zawarła w dniu 23-10-2020 r z Nar
odowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę nr POIS.01.06.01-00-0099/19-00  na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Zakładów Mięsnych Food Service Sp. z o.o. o instalację do przetwarzania UPPZ w oparciu o proces endotermiczny wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Cele projektu:
 Spadek emisji gazów cieplarnianych 
Mg CO2/rok
6 647,24 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
GJ/rok
9 654,71

Wartość projektu:
12 559 218,81 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
4 571 000,00 PLN
Planowany termin uruchomienia instalacji:
31 marzec 2021 rok

zobacz również