Świadectwo Czystszej Produkcji

W dn. 10.03.2023 Food Service Sp. z o.o. otrzymała Świadectwo Czystszej Produkcji UNEP, potwierdzające wdrożenie działań proekologicznych, których celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom oraz marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania. Czystsza Produkcja jest narzędziem Systemu Zarządzania Środowiskowego.Świadectwo Czystszej Produkcji
 

zobacz również